Viscom Best 2015 - dla firmy Mutoh za certyfikat ekologiczny!

Viscom Best 2015 - dla firmy Mutoh za certyfikat ekologiczny!

Volker Lienig odbiera nagrodę Viscom Best of 2015

Podczas targów Viscom 2015 które miały miejsce w niemieckim Düsseldorf, specjalną nagrodę „Best of 2015” otrzymała firma Mutoh za certyfikat ekologiczny Indoor Air Comfort (IAC).

Organizacja Viscom Germany przyznała ten specjalny tytuł firmie Mutoh  za certyfikat ekologiczności wielkoformatowych wydruków cyfrowych z użyciem atramentów Mutoh UMS i folii samoprzylepnych Grafityp. Przypomnijmy, certyfikat Indoor Air Comfort oferuje pełną zgodność z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych w pomieszczeniach zamkniętych.

Aby otrzymać nagrodę Mutoh musiał potwierdzić wpływ rozwiązania na ekologiczność, rynek, design i komercyjne możliwości w porównaniu do istniejących rozwiązań.

Pionierska zgodność ze surowymi normami


Certyfikat Indoor Air Comfort potwierdza pionierski charakter działań firmy. Mutoh jako pierwszy oferuje certyfikat dotyczący emisji dla folii samoprzylepnych zadrukowywanych cyfrowo. Jest on zgodny ze surowymi wymaganiami Unii Europejskiej dla komfortu klimatycznego. Ponieważ Mutoh i jego certyfikat ma znaczący wpływ na środowisko i rozwój branży, dlatego też nagroda Best of 2015 została przyznana właśnie im.

Co to jest certyfikat IAC?

Certyfikat wydany na atrament Mutoh UMS potwierdza, iż spełnia on warunki opisane w standardzie Indoor Air Comfort. Końcowy produkt będzie w pełni ekologiczny jeżeli zadrukowywane podłoże (np. folia samoprzylepna) również spełnia te warunki. Certyfikat wydał niezależny instytut certyfikujący Eurofins. Dokument jest ogólnodostępny i jest do pobrania ze strony internetowej instytutu.

Atrament przeszedł z pozytywnym wynikiem testy w komorze zamkniętej pod kątem emisji szkodliwych związków chemicznych i zawartości aldehydów. Pozytywny wynik testów oznacza, iż poziom tych związków nie przekroczył norm określonych w przepisach niemieckich, belgijskich, francuskich. Nie przekroczono dozwolonych limitów substancji karcynogennych, aldehydów, lotnych związków organicznych. Zaaprobowano też sam proces produkcyjny.

Certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort został wydany przez europejski instytut, na podstawie przepisów obowiązujących w Belgii, Francji i Niemczech.

Zwracamy naszym klientom uwagę, aby świadomie wybierali atramenty, których używają w codziennej pracy z ploterem wielkoformatowym. W tym celu powinni sprawdzić u wybranego dostawcy atramentów certyfikaty potwierdzające klasyfikację i ekologiczność produktu. Sama informacja dotycząca np. spełnienia wymogów stawianych atramentom przeznaczonym do użytku wewnętrznego nie jest równoznaczna z wystawieniem certyfikatu przez wiarygodne, europejskie laboratorium testujące materiały eksploatacyjne według europejskich dyrektyw.